Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzyga przetarg na 13 mln. zł

Rafał Brzychcy
2009-12-28

w dniu 25.11.2009 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych rozstrzygnęło przetarg, wybierając najkorzystniejszą ofertę (firmy Lumena SA), która opiewa na sumę 13.332.325,92 zł. Zostały zakupione produkty firmy Microsoft, które zostały wcześniej wprost wskazane w załączniku SIWZ.


W uzasadnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty podaje się, że:

W Ministerstwie Spraw zagranicznych od ponad 16 lat używane jest oprogramowanie systemowe i użytkowe firmy Microsoft, jako standard wyposażenia informatycznego zarówno dla Centrali, jak i dla wszystkich placówek zagranicznych. Dotychczas obowiązująca umowa nr MSZ/BI/D/020/2006 r. na dostawę oprogramowania systemowego i aplikacyjnego zawarta w dniu 22 grudnia 2006 r. z firmą Comarch SA wygasła z końcem 2008 roku. Zaistniała w związku z tym konieczność zawarcia kolejnej umowy na dostawę oprogramowania. Dodatkowo czytamy, że realizacja przedmiotu zamówienia umożliwi zakup licencji na oprogramowanie firmy Microsoft, m.in. systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe, bazy danych, oprogramowanie narzędziowe i programistyczne. Z licencji będą korzystały wszystkie komórki organizacyjne MSZ oraz placówki zagraniczne.

Uzasadnienie podpisał Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Zbigniew Powałka.

Pełna treść SIWZ znajduje się na stronach MSZ – www.msz.gov.pl

Zamawiający nie próbuje opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wychodząc zapewne z założenia, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. Nawet tytuł przetargu nie budzi zbędnych wątpliwości – "Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji oprogramowania Microsoft". Zatem jednoznacznie wskazuje się producenta i eliminuje rozwiązania równoważne.

Wniosek z faktu rozstrzygnięcia przetargu jest jednoznaczny. Od 16 lat płacimy spore opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania firmy Microsoft i zamierzamy płacić je dalej - ponieważ zaistniała taka konieczność.

Szczegółowo przypadek ten opisuje dr Tomasz Barbaszewski w artykule , którego treść znajduje się na stronach pppit.org.pl w dziale "Artykuły".

Reload Image
Autor: Damian Kołkowski
2010-01-04 13:57:53
Brawo Zbyszku, może teraz dziura budżetowa będzie "mniejsza" ;-)